Raamam Raaghavam Lyrics | Vijay Prakash, Chandana Bala Kalyan, Charu Hariharan and Chorus

Raamam Raaghavam Lyrics

The song is sung by Vijay Prakash, Chandana Bala Kalyan, and Charu Hariharan, and has music by M. M. Kreem while K Shiva Dutta has written the Raamam Raaghavam lyrics for RRR.

Raamam Raaghavam Lyrics | Vijay Prakash, Chandana Bala Kalyan, Charu Hariharan and Chorus
Singer Vijay Prakash, Chandana Bala Kalyan, Charu Hariharan and Chorus
Song Writer     K Shiva Dutta

Raamam Raaghavam Lyrics

Oh yele yele ah

Raamam raaamam
Raamam raamam

Raamam raaghavam
Ranadheeram raajasam

Rudra dhanusama
Samana swadhanushtankhaar
Bhayam bhraantha saathravam

Raamam raaghavam
Ranadheeram raajasam
Raamam raaghavam
Ranadheeram raajasam

Gaandeeva mukhta punkhaanupunka
Sharaparamparaha davaleesatham

Raamam raaghavam
Ranadheeram raajasam
Raamam raaghavam
Ranadheeram raajasam

Hasthinaapura samasthathithashti
Kumbhasthaladi charan natarajam
Nataraajam..

Hasthinaapura samasthathithashti
Kumbhasthaladi charan natarajam

Raamam raaghavam
Ranadheeram raajasam
Raamam raaghavam
Ranadheeram raajasam


Raamam Raaghavam -Lyrics

Post a Comment

0 Comments